2015-10-15 TS-LKD Pakruojo skyriaus visuotinis rinkiminis susirinkimas

 

2015-10-15 įvyko TS – LKD PAKRUOJO SKYRIAUS narių visuotinis rinkiminis susirinkimas.

TS-LKD Pakruojo skyriaus nariai ir svečiai:

TS-LKD Šiaulių regiono vadybininkė J. Burakauskienė. Berčiūnų klebonas Algirdas Dauknys, radijo stoties “Pliusas” savininkas, fotomenininkas Valdas Somovas, režisierius Julius Dautartas, TS-LKD Šiaulių skyriaus tarybos nariai: Aurimas Švedavičius, Rolandas Mykolaitis, Skaidrius Kalytis.

Prisistatė kandidatai į kandidatus nuo Pakruojo TS-LKD skyriaus  į LR 2016 m. Seimo rinkimus Julius Dautartas, Aurimas Švedavičius.

LR 2016 m. Seimo rinkimuose kandidatu vienmandatėje Pakruojo – Joniškio apygardoje nuo TS-LKD Pakruojo skyriaus išrinktas Julius Dautartas.

2015-08-28, 29 die

„Svetingas Pakruojis“. Šventinė eisena

2015 m. šventinėje eisenoje dalyvauti užsiregistravo net 28 kolektyvai. TS-LKD Pakruojo skyrius dalyvavo eisenoje 4-tą kartą.

TS-LKD sąskrydis Užtrakio dvare

2015-07-04 įvyko TS-LKD sąskrydis Užtrakio dvare. Pakruojo skyrius kaip niekad aktyviai dalyvavo sąskrydyje. Nuvažiavom autobusu, mūsų buvo net dvidešimt septyni. Linksmai praleidom saulėtą dieną. Bendravom su bendraminčiais, partijos naujai išrinkta valdžia.

2015 m. birželio 11 dieną Pakruojyje vyko TS-LKD Pakruojo skyriaus visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas.

2015 m. birželio 11 dieną Pakruojyje vyko TS-LKD Pakruojo skyriaus visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Patvirtintos skyriaus revizorės ir pirmininkės ataskaitos. Antrai kadencijai perrinkta skyriaus pirmininkė Erika Kižienė, pirmininko pavaduotojai P. Karvelis, V. Jurdeliūnienė, J. Korsakienė. Naują TS-LKD Pakruojo skyriaus naujos sudėties aktyvą galite rasti čia.

 

 

 

2015-05-15 „Sidabrinės šarmos“ jubiliejus

Gegužės 15 d. į šventinį koncertą pakvietė  moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė šarma“  (vadovas Methardas  Zubas).

 

„Ansamblio „Sidabrinė šarma“ stiprybė – meilė dainai, pagarba scenai ir žiūrovui. Kolektyvui pavyko su klausytojais užmegzti stiprų ryšį. Ilgus metus glaudžiai bendradarbiaujant su TS-LKD Pakruojo skyriumi ir LPKT sąjunga įgyvendinta nemažai projektų, dalyvauta gausybėje renginių. Populiarumą pakruojiečių tarpe paliudijo ir pilnutėlė salė žiūrovų, koncerto pabaigoje visus sveikinimus ir linkėjimus sudėjusi į nuoširdžiai sudainuotą „Ilgiausių metų“.

Scenos koleges veiklos 10-mečio proga taip pat sveikino Linkuvos kultūros centro Pašvitinio laisvalaikio salės vokalinis ansamblis (vadovė Danutė Maižiuvienė); Šiaulių rajono Meškuičių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Viltis“ (vadovė Rasa Zelbienė); Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Birutė Lazdauskytė).

Balsingąsias dainininkes pagerbė Seimo narys Vitalijus Gailius, meras Saulius Gegieckas, mero pavaduotojas Gediminas Grybė, administracijos direktorė Erika Kižienė, administracijos direktorės pavaduotojas Marius Senulis, Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Birutė Vanagienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Pakruojo filialo pirmininkė Zita Vėžienė,  Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų partijos narės Marytė Liubauskienė iš Pašvitinio ir Genovaitė Kriščiūnienė iš Rozalimo, TS-LKD Pakruojo sk. pirmininkė Erika Kižienė, vicepirmininkė Vida Jurgeliūnienė ir skyriaus sekretorius Svajūnas Kižys. Pastarieji įteikė Andriaus Kubiliaus sveikinimą. Kadangi ansamblietės yra labai aktyvios, dalyvauja įvairiuose renginiuose, joms padėkoti susirinko būrys įvairių organizacijų, draugijų atstovų.

Irenos Degutienės padėka

Mieli Bendražygiai,

Pasibaigus įtemptoms, pilnoms susitikimų ir diskusijų savaitėms, nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už palaikymą partijos pirmininko rinkimuose. Dėkoju taip pat visiems konkurentams – Laimai Andrikienei, Mantui Adomėnui, Gabrieliui Landsbergiui, Jurgiui Razmai, Emanueliui Zingeriui. Džiaugiuosi, kad TS-LKD partijos lyderio rinkimai tapo ne pasistumdymu kovoje dėl posto, o galimybe peržvelgti jau nueitą kelią ir diskutuoti apie vertybines gaires, kuriomis vadovaudamiesi kursime ne tik savo partijos dabartį ir ateitį, tačiau ir kviesime aplink mus telktis Lietuvos žmones.

Esame brandi bendruomenė, galinti didžiuotis savo vidiniais demokratiniais rinkimais. Turime tvirtus pagrindus ir pastarasis laikas tik sustiprino mus.
Ačiū Jums visiems – parėmusiems bei padėjusiems organizuoti susitikimus, visiems atėjusiems į juos, atsiliepusiems į kvietimą diskutuoti ir kalbėtis. Ačiū visiems, kurie atliko sudėtingą ir daug laiko bei pastangų reikalaujantį partijos pirmininko rinkimų organizacinį darbą.

Nuoširdžiai linkiu Gabrieliui Landsbergiui sėkmės vedant partiją – kviečiu kiekvieną prie to prisidėti ir jam padėti. Tik susitelkę įveiksime visus iššūkius!

untitled

Nuoširdžiai –
Irena Degutienė